Комунальний заклад освіти "Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр "Натхнення" Дніпропетровської обласної ради"

 

Педагогічний колектив

Педагогічний колектив школи – це творча співдружність однодумців, в якій кожен робить свій індивідуальний внесок, зберігаючи неминущі духовні цінності — в переконаннях, в поглядах, традиціях, звичаях, в живих стосунках між учителями й учнями, у стосунках між дітьми.

 

  

Якісний склад педкадрів Центру на початок 2018/2019 навчального року:   

 • спеціаліст – 10 педагога,
 • спеціаліст ІІ категорії - 11 педагогів,
 • спеціаліст І категорії - 15 педагогів,
 • спеціаліст вищої категорії – 32 педагога,
 • мають звання «cтарший учитель» - 6 педагогів,
 • «вчитель-методист» - 10 педагогів,
 • «старший вихователь» - 3 педагоги,
 • «вихователь-методист» - 3 педагоги,
 • «Відмінник освіти України» - 3 педагоги/       

 

У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив Центру спрямує свої зусилля:

 1. Мотивувати членів педагогічного колективу до вироблення власного бачення та шляхів реалізації методичної проблеми.
 2. Підвищувати конкурентну здатність Центру в соціумі району, міста.
 3. Здійснювати системну роботу з педагогічними кадрами щодо підвищення професійного рівня педагогічної майстерності педагогів та надання вихованцям якісних освітніх послуг формування мотивації щодо важливості знань у майбутньому житті, широко використовувати в навчально-виховному процесі інформаційно-комп’ютерні технології; забезпечити оволодіння комп’ютерними технологіями всіма членами педагогічного колективу.
 4. Спрямувати роботу Центру на збереження та розвиток  учнівського контингенту, здійснювати ефективні управлінські заходи щодо створення умов для повного охоплення дітей з вадами зору у поєднанні з розумовою відсталістю, надання корекційних послуг в реабілітаційному відділені змінному контингенту учнів.
 5. Удосконалювати роботу щодо попередження пропусків занять учнями Центру з різних причин, проводити системну роботу з формування в учнів та їх батьків (осіб, що їх замінюють) мотивації до навчання, враховуючи соціальний статус сімей.  
 6. Впроваджувати ефективні форми і методи навчально-виховної роботи  з формування моральності, духовності, національної самосвідомості учнів, розвитку самоврядування в дитячих колективах, створення здоров’язберігаючого середовища, культивування знань про здоров’я.
 7. Підготовити учнів до свідомого вибору професій.
 8. Вживати невідкладних заходів щодо модернізації навчально-матеріальної бази Центру, створювати умови для подальшого впровадження роботи реабілітаційного відділення.
 9. Сприяти поліпшенню умов перебування вихованців в інтернаті, соціального захисту, захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та можливостей їх адаптації до життя.
 10. Удосконалювати роботу з профілактики травматизму та нещасних випадків, спрямувати її на збереження життя та здоров’я дітей.
 11. Взяти участь в експерименті.