Комунальний заклад освіти "Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр "Натхнення" Дніпропетровської обласної ради"

 

Виховна робота

 

Підсумок виховної роботи Центру за 2018-2019 навчальний рік.

    Система виховної роботи КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення» ДОР» спрямована на реалізацію основних завдань Концепції національного виховання, яка робить особливий акцент на формуванні й розвитку соціально зрілої, творчої особистості, громадянина України; створенні умов, які сприяють саморозвитку дитини через роботу органів учнівського самоврядування. Ця система регламентується нормативно-правовими документами МОН України, обласного департаменту освіти і науки, державною Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Для досягнення успіху у виховній роботі на початку навчального року чітко визначили науково-методичну проблему та мету виховної роботи. Відтак з’ясували принципи, зміст виховання. Всі класні керівники та вихователі склали плани виховної роботи в класному колективі на навчальний рік.

Протягом 2018/2019 н.р. педагогічний колектив працював над темою «Система корекційно-виховної роботи як процес реабілітації та соціальної адаптації дитини з особливими освітніми потребами», що сприяло впровадженню у життя педагогічну проблему навчального закладу « Освітні стратегії соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в громадянському суспільстві».

    Відповідно до проблеми ставились завдання:

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;

- врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів, особистісних новоутворень школярів, що передбачає вибір доцільного змісту, форм і методів та відповідних виховних технологій;

- закріплення широких соціальних мотивів громадянського обов'язку, необхідності приносити користь своїй державі;

- врахування соціальних мотивів, які стають більш диференційовані і дійові за рахунок розширення контактів учнів з ровесниками і педагогами;

- виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави;

- формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

- забезпечення соціального захисту вихованців, їх психічного і фізичного здоров'я, оптимального режиму життя й організації навчання, створення сприятливого мікроклімат спілкування у класному колективі;

- залучення до здійснення виховного процесу батьків, організація сімейно-родинного виховання;

- спонукання зростаючої особистості до протидії проявам аморальності, правопорушень.

    За основу планування вихователі взяли Програму для допоміжної школи 1-4 класи та 5-10 класи рекомендовану МОН України укладач Висоцька А.М., Київ 2010 р. і працювали за напрямками:

- «Я» розвиток особистості дитини.

- «Я і родина» виховання особистості дитини як члена родини.

- «Я і школа» виховання особистості дитини як учня, члена шкільного колективу.

- «Я і довкілля» розвиток уявлень про природу, довкілля, формування природо відповідальної поведінки.

- «Я і соціум» виховання особистості дитини як члена суспільства.

- «Я і Батьківщина» виховання особистості дитини як громадянина держави

- «Я і мистецтво» виховання ціннісного ставлення до мистецтва.

- «Я і праця» виховання ціннісного ставлення до праці.

    Аналіз стану виховної роботи за 2018/2019 н.р. показав, що, вирішуючи проблеми формування культури життєвого самовираження у вихованців Центру, педагогічний колектив досяг певних успіхів. В межах виконання кожної програми проводились цікаві, змістовні, на достатньому рівні заходи. Поза увагою учнівської ради не залишалась жодна шкільна справа. Вся робота тісно перетиналася з розвитком і корекцією основних психічних процесів вихованців, впроваджувалися інноваційні методи виховної роботи з учнями, елементи інноваційних технологій виховання (створювалися проекти, презентації, тренінгові заняття, сюжетно-рольові ігри тощо). При цьому проводився індивідуальний та диференційований підхід, ознайомлення учнів з нормативною базою, на достатньому рівні у них сформована національна свідомість, любов до рідної землі, поваги до батьків, до культури українського народу, звичаїв та традицій, спеціальна організація всіх видів діяльності, розвиток пізнавальних можливостей учнів, з використанням різноманітних методів та прийомів. Проводилися бесіди, інформаційні години, агітбригади, анкетування, тематичні тижні. Усі виховні заходи були спрямовані на реалізацію виховної проблеми школи, відповідали віковим особливостям та особистим інтересам учнів, вимогам нормативно-правових документів з проблем виховання. В часи дозвілля і на позакласних заняттях вихователі проводили корекційно-розвиткову роботу з дітьми: тренінгові вправи, спеціальні ігри та вправи на розвиток пізнавальних психічних процесів та корекцію вад розвитку.

    Традиційними стали у виховній роботі такі загальношкільні заходи: «День вчителя», «День українського козацтва», «День родини», фестиваль дитячої творчості «Перлина», «День Збройних Сил України», «Свято 8-го Березня», «День здоров'я», «День Святого Миколая», Новорічні тематичні програми, «День Святого Валентина», «День визволення Європи від фашистських загарбників», «Свято останнього дзвоника». Всі вони планувались та координувались організаторами Пчелою Н.Ю., Шустовою Ю.Г.

За поточний навчальний рік можна виділити послідовну роботу вихователів Назаренко Л.І., Федоренко Н.І., Михальової В.В., Коваль В.А., Москаленко Н.А., Данілової О.С., Нуженко Т.П.

На протязі навчального року вихователями всіх вікових категорій проводились виховні заходи, агітбригади до Дня Соборності України, Дня пам'яті жертв голодомору, Дня партизанської слави, Дня визволення Кривого Рогу від німецько-фашистських загарбників, Дня визволення Європи від фашистських загарбників, Дня Чорнобильської трагедії, Дня цивільної оборони, з правил безпеки життєдіяльності учнів тощо.

    Важливого значення педагогічний колектив надавав формуванню у вихованців розуміння значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення. У вихованців розвивали ставлення до праці як однієї з важливих життєвих потреб, виховували працьовитість, відповідальність, охайність, бережливість, уміння раціонально розподіляти робочий час, відчувати задоволення від виконаної роботи. Проводилося чергування учнів по їдальні, Центру та в класах. Постійно діяли трудові десанти з прибирання закріплених територій, догляд за закріпленими клумбами. Учні були залучені до участі в акції «Живи, книго!», місячника «За чисте довкілля». Учні початкової ланки виявляли позитивне ставлення до праці, розуміли важливість праці для них і суспільства. Класоводи ознайомили їх із сучасним світом професій, правил безпеки під час виконання трудових завдань. Протягом навчального року проводилася профорієнтаційна робота. З метою професійної орієнтації вихованці Центру в листопаді місяці взяли участь у ярмарку професій будівельної галузі на базі міського ліцею будівельної галузі, в рамках якого організовано зустріч з представниками будівельної галузі, кращими вихованцями ліцею та працівниками міського центру зайнятості населення. В шкільній бібліотеці було оформлено виставку «Все про професії».

    Важливою проблемою залишається виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності. Протягом всього року на виховних годинах та годинах інформації приділялася велика увага формуванню здоров’язберігаючих компетенцій.

    Вихователі Центру проводили постійно роботу щодо пропаганди здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я дітей через різні форми профілактичної роботи, яка спрямована на формування позитивного ставлення до здоров’я. Важливою ланкою роботи Центру було створення належних санітарно-гігієнічних, технічних, організаційних умов навчання учнів. Протягом навчального року проводились медичний огляд, планові щеплення. Медична сестра оформляла листи здоров’я. Учні нашого Центру мають збалансоване, повноцінне, калорійне харчування, круглий рік проводиться вітамінізація. Контроль за раціональним харчуванням здійснюється дієтсестрою. Питання щодо забезпечення умов збереження життя та здоров'я вихованців розглядались на нарадах при директорі, засіданнях батьківського всеобучу, методичних об’єднаннях. Серед учасників навчально-виховного процесу проводилась активна спортивно-масова та фізкультурна робота, єдині профілактичні бесіди, тренінгові заняття, зустрічі з запрошенням медичних працівників, перегляд відео лекторіїв. З метою профілактики згубних звичок серед учнів створено постійно діючу комісію з превентивних питань до якої увійшли Рада профілактики та наркопост. У кожному класі функціонували куточки-інформатори здоров’я, в яких висвітлювались питання профілактики травматизму, отруєнь, захворюваності на грип, безпечної поведінки на льоду, на воді, при користуванні газом та електроприладами, пожежної безпеки, велися «Зошити інструктажів». Кожний класний керівник мав відомості про стан здоров’я учнів класу, що зафіксовано у «листках здоров’я». У відповідності до річного плану роботи, згідно Положення про проведення Тижнів безпеки життєдіяльності та з метою популяризації знань правил безпеки життєдіяльності дітей та здорового способу життя в школі проведено чотири Тижня безпеки життєдіяльності, на яких вихователі прищеплювали навички обережної поведінки в довкіллі та бережливого ставлення до збереження свого здоров'я, життя та здоров'я оточуючих. Для проведення виховних годин залучалися фахівці: працівники ДАІ, пожежної частини, медичної сфери, громадська організація «Гедеон».

    Вихователі всіх класів активно залучали до співпраці з батьками. Проводились батьківські класні та загальношкільні збори, батьківські університети та всеобучі, родині свята. Члени загальношкільного батьківського комітету брали участь у роботі ради профілактики. Хочеться визначити роботу з даного напрямку класних керівників Мінько О.В., Адут С.В., Трошиної В.І., Фіщук Т.В., Кузьміної М.В., Шнарової Л.К., Карєвої І.Ю., Мінаєвої Н.І., які змогли згуртувати батьківський колектив та знайти в них однодумців і помічників у виховній роботі.

    Але активність батьків у житті Центру має бути кращою. Вихователям треба істотно вдосконалювати свою роботу з батьками учнів, залучати їх не тільки до вирішення ремонтно-побутових чи дисциплінарних проблем класу, а й шукати нові форми залучення батьків до процесу виховання (зустрічі, дні іменинників, «чаювання», спортивні свята, вечір спогадів «Як ми вчились» тощо).

    Завдяки систематичній кропіткій виховній роботі педагогічного колективу, рівень вихованості учнів з року в рік зростає. Для діагностування учнів наші вихователі використовують різноманітні методики: опитування, анкетування, метод тестування та соціометрії. Цілеспрямовані зусилля колективу Центру дають помітний результат. Набагато кращим стало ставлення вихованців до шкільного майна, до території Центру (менше сміття), помітно покращилося ставлення старших школярів до молодших. Виховуючи дисципліну та культуру поведінки, наші педагоги намагаються розвинути насамперед свідомість учнів, їх переконання. Найвищі показники по всіх напрямках виховання мають класні колективи: 2-А класу, 3-Б класу, 4-А класу, 5-Б класу, 6-А класу, 9-А класу.

    Велика частка виховної роботи була проведена шкільним об’єднанням «Веселка» – самодіяльним творчим об’єднанням дітей та дорослих, побудованим на добровільних засадах. Керівником об’єднання стала соціальний педагог Любас Н.М. «Веселка» у своїй діяльності керувалась Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, чинним законодавством, Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» та Статутом. Члени дитячого об’єднання «Веселка» згуртовані на основі добровільної згоди та рівноправності. Діяльність «Веселки» залежала від запитів та інтересів учнів, традицій школи, можливостей педагогічного колективу. Об’єднання відзначалось чіткістю та конкретністю планування. Чимало цікавих та корисних справ проходило у навчальному закладі завдяки діяльності об’єднання: вітальні стінні газети, допомога при проведені свят, спортивні розваги, інформаційний вісник при агітбригадах, рейди, тощо. Пріоритетним напрямком роботи об’єднання «Веселка» була пропаганда здорового способу життя.

    Але, ще є ряд недоробок в розвитку активності та відповідальності членів учнівської ради в окремих напрямках її діяльності.

    На 2018-2019 навчальний рік вихователі Центру спланують свої зусилля на виховання у учнів та їх батьків національної свідомості на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей; питанням превентивного виховання, які передбачають впровадження системи підготовчих та профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки; відродженню сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім'ї та підняття її авторитету, підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя. Увесь корекційно-виховний процес спрямують на те, щоб допомогти вихованцям здобути необхідні знання та навички, навчити застосовувати їх у майбутньому самостійному житті. Пріоритетними в наступному навчальному році плануються завдання з організації і впровадження в практичну частину виховної роботи ефективних освітніх технологій, які були б зорієнтовані на участь кожної дитини з особливими освітніми проблемами у формуванні активної життєвої позиції та компетентності. Вихователі навчального закладу створять умови для систематизації пізнання світу дитиною з особливими освітніми потребами, стимулювання інтересу до оточуючого, відкриваючи потік інформації з життя, необхідного для правильного сприйняття суспільства. Педагоги, посилять контроль за дотриманням вихованцями норм та правил поведінки при перебуванні у закладі, вдома, на прогулянках, більше уваги приділяти роботі серед батьків з профілактики травматизму у побуті. Треба активізувати сумісну роботу зі службами у справах дітей щодо оновлення документів в особових справах дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.